Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
LATEX VENKOVNÍ / 0,8 KG

LATEX VENKOVNÍ / 0,8 KG

Běžná cena: 63,00
Cena od: 56,00 CZK
bez DPH: 46,28
Dostupnost: Skladem 

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 3965x
 
Popis
 

LATEX VENKOVNÍ

Latexová barva pro použití v exteriéru


Složení:
Směs anorganických pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren – akrylátové disperze ve vodném prostředí.


Barevné odstíny:
Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR.


Použití:
LATEX–VENKOVNÍ je disperzní matná barva k okamžitému použití, omyvatelná, otěruvzdorná, vodou ředitelná, rychleschnoucí, výborně kryvá a roztíratelná, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Používá se k nátěrům omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot a jiných savých podkladů v prostředí podle druhu barvy. Slouží také jako přídavek do klasických malířských nátěrů. Barva LATEX - VENKOVNÍ obdržela certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 894, STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 01 – 892.


Ředidlo:
Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)


Nanášení:
Barva LATEX–VENKOVNÍ se nanáší štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro velkoplošnou aplikaci lze použít zařízení pro vysokotlaké stříkání (AIRLESS) např. zařízení AIRLESSCO firmy STORCH.


Podklad:
Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním přípravkem A–GRUND. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).


Příklad nátěrového postupu:

· základní napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 3 – 4 litry vody na 1 kg barvy, popřípadě penetrace přípravkem A–GRUND

· po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanese 1 – 2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy

· doba zasychání je přibližně 4 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje (např. ředidlem C 6000).


Vydatnost:
6 – 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.


Balení:
Plastová vědra o hmotnosti 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.


Skladovatelnost:
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.


Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.


Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

LATEX–VENKOVNÍ neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.Ekotoxikologické vlastnosti:

 
Diskuze
 

LATEX VENKOVNÍ / 0,8 KG  (příspěvků: 0)

Přidat příspěvek
Vaše jméno


Váš email (nebude zveřejněn)


Předmět


Text
Opište kontrolní kód:
 
 
Měna
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 
Nákupní košík
 
položek: 0
Cena: 0,00 CZK
 
 
 
Nejprodávanější

 
Helpline