Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
01. Sklo užitkové
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
NÁSTŘIK NA SKLO ČERNÁ MAT / 1 KG

NÁSTŘIK NA SKLO ČERNÁ MAT / 1 KG

Cena: 714,00 CZK
bez DPH: 590,08
Dostupnost: do 14 dnů 
Artikl:  81.49.501.2

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 517x
 
Popis
 

LESKLÉ ODSTÍNY

 • Bílá
 • Žlutá 1 s nádechem červené
 • Žlutá 2 s nádechem zelené
 • Hnědá
 • Červená
 • Rubínově červená
 • Magenta
 • Fialová
 • Modrá s nádechem červené
 • Zelená
 • Černá


  CERTIFIKÁTY

 • Das Keramikinstitut – Zpráva o zkoušce dle DIN směrné normy 50275-1
 • OrgaLab – zkušební osvědčení pro produkt „Hydro Glasbeschichtung Reihe 81“

  TECHNICKÝ LIST

 • Přiložen ve formátu pdf

  ZPRÁVA O ZKOUŠCE HYDRO BARVY NA SKLO

 • Zpráva o zkoušce Hydro barvy na sklo řada 81

  INFORMACE O PRODUKTU

  Vodou ředitelný nástřik na sklo 1K, teplotně propjitelný


  VLASTNOSTI:

 • Odolné proti mytí v myčce nádobí
 • Vynikající odolnost vůči alkáliím a kyselinám, např. (5% NaOH / 70°C / 8h)
 • Velmi dobrá odolnost proti rozpouštědlům, např. (Xylol/ MPA/ Ethylacetat/ Aceton/
  Butylacetat )
 • Velmi dobrá odolnost proti světlu
 • Tepelná odolnost do 100°C (dlouhodobá)
 • Sterilizované
 • Nezkoušeno pro venkovní prostředí!
 • Neobsahuje těžké kovy např.. Kadmium, Blei, atd.. ,,diarylové skupiny

  VŠEOBECNĚ

  Co dokáže nový výrobek na vodní bázi pro nanášení na sklo (Hydro-Glasbeschichtung) – řady 81? Jako výrobek na vodní bázi (hydro) je koncipovaný pro vnitřní použití. Umožňuje tvorbu barevného designu skleněných povrchů. Přitom lze aplikovat nános na povrch skla takovou metodou nanášení, jež je v průmyslu běžná.
  Vysušení nebo zesíťování nánosu probíhá v krátké době za zvýšené teploty. Takto vytvořený povrch má skvělý vzhled a vynikající odolnost.
  Množství možných barevných odstínů a efektů nabízí designérovi zcela nové možnosti v jeho tvůrčí činnosti.  ODOLNOST
  Produkt na vodní bázi pro nanášení na sklo – řady 81 – přesvědčí především také vysokou odolností – a to v široké oblasti požadavků. K nim se mimo jiné řadí:

 • odolnost v myčkách nádobí 1000 cyklů/DIN- předběžná (prozatímní) norma 50275

 • sterilizace: 134 °C, 2 bary, 30 min., vícekrát

 • zkouška L´Oréal

 • uložení ve vodě: 20 °C/24 hod.

 • uložení ve vodě: 40 °C/24 hod

 • odolnost proti alkáliím: 8 hod., 70 °C, 5% NaOH

 • odolnost proti rozpouštědlům: ponořit na dobu 5 min.

 • byla odzkoušena pro: xylen, etanol, etylacetát, aceton, metoxypropylacetát

 • teplotní odolnost: 36 hod./110 °C

 • potiskovatelnost sítotiskem


  Zkoušené povrchy nevykazují žádné změny vzhledu. Adheze a tvrdost jsou rovněž beze změny a dobré.

  Příslušné zkušební zprávy a osvědčení o zkouškách jsou na požádání k dispozici.  POUŽITÍ
  Pro designéry je produkt na vodní bázi pro nanášení na sklo ideálním pracovním produktem. Jeho vynikající vlastnosti a široká paleta barev a afektů nabízejí nepřeberné možnosti k tvorbě povrchu výrobku – právě i k dosažení speciálních povrchových efektů.
  V jakých oblastech lze výrobek na vodní bázi k nanášení na sklo konkrétně používat? Zde se nabízí krátký přehled:

 • sklo do domácnosti, talíře, mísy, vázy, sklenice

 • obalové sklo, sklo na zavařovací sklenice,láhve

 • nábytkářský průmysl, prosklení (i pro kuchyně)

 • lampové sklo, barevná tvorba stínítek na lampy.

 • kosmetika, kelímky na krémy a flakony

 • laboratorní sklo
  BARVY A EFEKTY

  Sortiment barev vyvinutý firmou WB coatings, spolu se základními barvami a příslušnými barevnými koncentráty dovoluje vytvářet množství barevných odstínů – od vysoce lesklých až po matné. Zvláště zajímavým je velký výběr možných efektů, mezi nimi efektů kovových, strukturálních, perlových i neonových a řady dalších alternativ.

  Speciálním nastavením produktu na vodní bázi pro nanášení na sklo lze nanášet také bezbarvou vrstvu s vysokým leskem – s vynikajícím blokujícím účinkem u UV záření. Všechny základní barvy, jak v plném barevném odstínu tak i ve směsi s bezbarvou nebo bílou, mají vysokou světelnou stálost, což neplatí pouze pro neonové barvy (denní svítivé barvy).

  Používané barevné pigmenty jsou odolné proti migraci, tzn. že „neputují“ na povrch nánosu nebo – při styku s jiným povrchem – do tohoto povrchu.

  Barevné pigmenty, používané na vybarvování produktu na vodní bází pro nánosování na sklo – řady 81 – neobsahují těžké kovy a splňují nejen německé požadavky na čistotu pro obaly na potraviny (podle doporučení BGA IX, 178. sdělení z 15.8.1988 a XXXVI,187. sdělení z 15.4.1991), ale i požadavky ostatních evropských zemí. Limitní hodnoty evropské normy EN 71, díl.3 Bezpečnost hračky, jsou dodrženy.


  Mimoto výrobky neobsahují žádné diarylové skupiny!

  Poznámka: produkt na vodní bázi pro nánosy na sklo – řada 81 je určený pouze pro venkovní nánosy na obaly. Není vhodný pro přímý styk s potravinami.  PŘEDÚPRAVA

  Předpokladem pro dosažení optimálního a bezchybného výsledku je důkladné očištění. Zejména je to nezbytné tehdy, pokud na povrchu, jenž má být opatřený nánosem, se během manipulace s ním usadily cizí látky, jako jsou separační prostředky, mazadla nebo jiné nečistoty (pot rukou, tuk).

  Povrch skla je (podmíněno výrobním procesem) podrobený konečné úpravě za tepla při 500-600 °C a konečné úpravě za studena při 85-130 °C. Tím se povrch skla stane odolným vůči mechanickému namáhání při výrobě a přepravě.  POKYNY KE KONEČNÉ ÚPRAVĚ ZA STUDENA – SPRÁVNÉ OČIŠTĚNÍ

  Jako konečná povrchová úprava za studena slouží postřik vodní disperzí, jež obsahuje esterové vosky, tenzidy a/nebo polyetylén. V závislosti na složení a množství může docházet k částečné nebo celoplošné ztrátě adheze a povrchovým vadám (krátery). V takových případech lze odpovídajícím čištěním zaručit bezvadný výsledek po nánosování.

  V praxi se osvědčilo používání plynových hořáků, přičemž povrch se vystaví krátkodobě působení plynového plamene, jenž obsahuje přebytek kyslíku.

  V této souvislosti jsou důležité dva aspekty: jednak správný poměr plynu a vzduchu ve směsi a dále vzdálenost plynového plamene od povrchu upravovaného výrobku.

  Další možnost: čištění na vodní bázi s v lázních s obsahem tenzidů a/nebo alkalických lázních při teplotách do 70 °C. Tato možnost se však využívá spíše zřídka.
  LAKOVÁNÍ

  Bezbarvé laky a pestré barvy produktu na vodní bázi pro nanášení na sklo jsou ředitelné vodou a obsahují jen velmi málo zbytkových rozpouštědel.

  Zpracování se provádí postřikem:

 • ruční pistolí

 • lakovacími zařízeními nebo

 • elektrostatickými lakovacími zařízeními (zařízení musí být vhodná pro laky na vodní bázi)

  Zásadně je třeba dodržet následující: ať použijeme jakýkoliv postup nanášení při zpracování produktu na vodní bázi pro nanášení na sklo – řada 81, je třeba každopádně dodržet minimální teplotu 20 °C. Platí to jak pro strojní techniku tak i pro místnost a výrobek, jenž se má upravovat. Další možností je nanášení vrstvy na předehřáté dílce. Při tomto způsobu práce je třeba dbát na to, aby teplota dílců byla nižší než bod varu vody.

  Důležité: při zpracovávání produktu na vodní bázi pro nanášení na sklo musejí být díly zařízení zhotoveny z plastu a nerezavějící oceli. Materiály jako železo, hliník, měď nebo mosaz (barevné kovy) jsou každopádně nevhodné. Smí se používat jen materiály, jež se chovají neutrálně při styku s mírně alkalickými kapalinami (pH 8,0 - pH 8,5).

  SUŠENÍ A TEPELNÉ ZESÍŤOVÁNÍ

  Produkt na vodní bázi pro nánosování na sklo vytvoří po zaschnutí nánosu nelepivou resp. na omak suchou vrstvu, jež však není nijak odolná a to ani po delším uložení (skladování). Pro spuštění vytvrzování je třeba použít teplotu nad 140 °C. V praxi to znamená: optimálního výsledku dosáhneme po zahřátí předmětu a navazující době působení 15 minut při konstantní teplotě 170 °C.

  Příklad:

  15 min. je zapotřebí na zesíťování nánosu

  + 5 min. na zahřátí předmětu na 170 °C

  = 20 min. celková potřebná doba při 170 °C


  Pokud dílce opatřené nános nejsou ještě zcela vytvrzené, měl by se pracovní postup znovu opakovat. Protože: při pokojové teplotě není žádné další vytvrzování možné!

  Doporučuje se namátkově kontrolovat výrobu. Jednoduchou metodou pro kontrolu zesíťování je vložení příslušných dílců do normální vody při pokojové teplotě. Přitom nesmí ale dojít k žádnému změknutí nánosu, a to ani při uložení přes noc.  SKLADOVÁNÍ

  Produkt na vodní bázi pro nánosy na sklo - řady 81 lze skladovat v nenačatých originálních obalech při skladovací teplotě od 5 °C do 25 °C. Stále se měnící teploty jsou pro skladování nevhodné. Může tím docházet k houstnutí nebo tvorbě škraloupu, a to i v nenačatých originálních obalech.

  Skladovací doba je při odborném skladování minimálně šest měsíců.

  Před použitím promíchejte. Nejlépe použijte míchadlo, abyste zajistili homogenitu nánosového materiálu.

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  Řiďte se bezpečnostním listem EU!

  Produkt na vodní bázi pro nánosy na skle – řady 81- není nebezpečnou látkou ve smyslu německého zákona o chemikáliích a příslušných směrnic EU. Nepodléhá povinnosti označení nebezpečné látky a také nepředstavuje žádné nebezpečné zboží pro přepravu (nebezpečný náklad).

  Ochrana před výbuchem není nutná.


  Produkt na vodní bázi pro nánosy na skle – řady 81 se nesmí likvidovat vypouštěním do kanalizace, protože v důsledku vzniku sraženin by mohlo docházet k ucpání.

  Pro získání dalších informací si můžete vyžádat následující datové listy i zkušební zprávy:


 • technický katalogový list řada 81

 • bezpečnostní list

 • tabulku systému míchaných barev

 • zkušební zprávu o odolnosti v myčkách nádobí

 • zkušební zprávu o obsahu těžkých kovů

 • zkušební zprávu o možnosti sterilizace

 • zkušební zprávu: zkouška L´Oréal, uložení ve vodě, odolnost proti alkáliím, odolnost proti rozpouštědlům, potiskovatelnost  REFERENČNÍ SEZNAM ODBĚRATELŮ BARVY NA SKLO A PROJEKTY

 • Neue Glaswerke Wiegand , Německo - Výrobce nápojových lahví

 • Walter Glas , Německo - Výrobce dekoračního skla

 • MGI Glasdekor , Německo - Lakování skla pro domácnost a dekoračního skla Leonardo

 • Jakob Glasveredelung , Německo - Lakování obalů pro kosmetiku Adidas

 • Formatex , Polsko - Obchodník s dekoračním a lahvovým sklem

  PROJEKTY:

 • Dior Glas, Čína - Dekorační sklo IKEA

 • Gerresheimer Momignies S.A. , Belgie - Obaly pro kosmetiku L´Oréal

 • Saint-Gobain Oberland , Německo - Ochrana proti střepinám a prasknutí pro obalové sklo Nutella

 • Sitall , Rusko- Nápojové lahve Russia Standard   
   
  Video
   
  informace o produktu.doc
   
  Další obrázky
   
  NÁSTŘIK NA SKLO ČERNÁ MAT / 1 KG
  NÁSTŘIK NA SKLO ČERNÁ MAT / 1 KG
   
  Diskuze
   

  NÁSTŘIK NA SKLO ČERNÁ MAT / 1 KG  (příspěvků: 0)

  Přidat příspěvek
  Vaše jméno


  Váš email (nebude zveřejněn)


  Předmět


  Text
  Opište kontrolní kód:
   
   
  Měna
   
  Přihlášení
  Jméno
  Heslo
   
  Nákupní košík
   
  položek: 0
  Cena: 0,00 CZK
   
   
   
  Nejprodávanější

   
  Helpline