Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
AT-GRUND PENETRACE / 1 KG

AT-GRUND PENETRACE / 1 KG

Běžná cena: 98,00
Cena od: 88,00 CZK
bez DPH: 72,73
Dostupnost: Skladem 
Artikl:  0906-010M

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 2994x
 
Popis
 

AT-GRUND

Složení:
Směs speciálních aditiv, fungicidních látek a styren-akrylátové disperze ve vodném prostředí.


Použití:
AT – GRUND je speciální hloubkový penetrační styren-akrylátový nátěr. Používá se před aplikací fasádních nátěrových hmot. Dále je možné AT - GRUND použít jako základní nátěr před aplikací disperzních nátěrových hmot, akrylátových tmelů, lepidel, tenkovrstvých minerálních a akrylátových omítek na minerální podklady, především na vápenocementové omítky. Doporučené ředění je 1 : 1 s čistou vodou. Penetrací se povrch před nanesením vrchní vrstvy zpevní, sjednotí různou nasákavost podkladu, ale především propojí podklad a později nanesenou vrstvu barvy, tmelu nebo omítkoviny. Nátěr je připraven k okamžitému použití do vnitřních i vnějších prostor. Speciální hloubkový penetrační nátěr AT–GRUND obdržel certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 8073, STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č.01 - 8072.Ředidlo:
Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)


Nanášení:
Speciální hloubkový penetrační nátěr AT – GRUND se nanáší štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním.


Podklad:
Pevný, vyzrálý, suchý, chemicky neutrální, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev.
U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).


Příklad nátěrového postupu:

• základní napouštěcí nátěr se provede naředěným přípravkem AT – GRUND

• doba zasychání je přibližně 24 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlé zbytky nátěru se velmi obtížně odstraňují

• následuje finální úprava příslušnou vrchní barvouHustota cca 1,0 g/cm3

Vydatnost:
10 – 20 m2 z 1 kg přípravku (při naředění 1 : 1 vodou) v jedné vrstvě podle savosti podkladu.Balení:
Plastové kanystry o hmotnosti 5 kg a 10 kg.Skladovatelnost:
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Přípravek nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Speciální hloubkový penetrační styren-akrylátový nátěr AT – GRUND neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.


Ekotoxikologické vlastnosti:

Přípravek smí být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ekologicky nezávadný a při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví.Naše doporučení:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.


 
Diskuze
 

AT-GRUND PENETRACE / 1 KG  (příspěvků: 0)

Přidat příspěvek
Vaše jméno


Váš email (nebude zveřejněn)


Předmět


Text
Opište kontrolní kód:
 
 
Měna
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 
Nákupní košík
 
položek: 0
Cena: 0,00 CZK
 
 
 
Nejprodávanější

 
Helpline