Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
03. Tónovací barvy- pasty - pigmenty
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
HETCOLOR 0860 / 0,35 KG

HETCOLOR 0860 / 0,35 KG

Běžná cena: 78,00
Cena: 71,00 CZK
bez DPH: 58,68
Dostupnost: Skladem 

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 489x
 
Popis
 

HET COLOR

Složení:
Směs anorganických a organických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren – akrylátové disperze ve vodném prostředí.Barevné odstíny:
Vyrábí se v následujících barevných odstínech:
0100 - bílá

0430 - tmavě modrá

0640 - okr pískový

0150 – černozelená

0510 – smaragdová

0660 - okr tmavý

0190 – černá

0542 - zelená khaki

0760 - oranž cihlová

0220 - světle hnědá

0560 - tmavě zelená

0790 – oranžová

0230 – hnědá

570 – šedozelená

0820 – červená

0280 - tmavě hnědá

0610 – žlutá

0831 - růžová

0310 – fialová

0630 - okr žlutý

0860 – červenohnědá

0410 - světle modráPoužití:
HETCOLOR jsou disperzní styren-akrylátové tónovací barvy k okamžitému použití do vnitřních i venkovních prostor. Jsou vyrobeny ze světlostálých pigmentů a vyznačují se vysokou barevnou stabilitou. Lze docílit více než 125 barevných odstínů. Jednotlivé odstíny je možné vzájemně kombinovat. Tónovací barvy HETCOLOR jsou určeny k tónovaní fasádních a vnitřních disperzních i klasických klihových nátěrů, latexů, dekorativních a plastických omítek nebo přímo k aplikaci v sytém odstínu. Tónovací barvy HETCOLOR nelze použít na alkalicky reagující podklady. Barvy HETCOLOR obdržely certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 8073, STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 01 – 8072.Ředidlo:
Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)Příklad tónovacího postupu:

Po důkladném protřepání následuje postupné vmíchávání tónovací barvy do bílého základu v uvedeném ředícím poměru, dle zvoleného orientačního odstínu na kolečku, které je přiloženo ke každému balení tónovací barvy.


Spotřeba:
Dle zvoleného tónovacího poměru.
V případě plného tónu 0,3 – 0,4 kg na 1 m2 ve dvou vrstvách.


Balení:
Plastové dózy o hmotnosti 350 g a 1 kg.


Skladovatelnost:
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.


Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.


Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Barvy HETCOLOR neobsahují organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.


Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ekologicky nezávadný a při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví.


Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhláška MŽP - Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhláška MŽP – O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.


Naše doporučení:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.


 
Další obrázky
 
HETCOLOR 0860 / 0,35 KG
 
Diskuze
 

HETCOLOR 0860 / 0,35 KG  (příspěvků: 0)

Přidat příspěvek
Vaše jméno


Váš email (nebude zveřejněn)


Předmět


Text
Opište kontrolní kód:
 
 
Měna
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 
Nákupní košík
 
položek: 0
Cena: 0,00 CZK
 
 
 
Nejprodávanější

 
Helpline